Pia Hartmann 


 Jeg er zoneterapeut, Auriculo og medicine terapeut, øreakupunktør,   stresslessmassør, cupping behandler og sygeplejerske.


 Jeg er indehaver af StrandKlinik.


 Efter mange års virke som sygeplejerske, fik jeg behov for at blive udfordret på anden vis.

 Derfor valgte jeg at læse til zoneterapeut og auricoluterapeut / medicine, da jeg kunne   bruge  al min viden i zoneterapien.

 At koble den vestlige medicin og den kinesiske medicin, fandt jeg helt unik. Jeg kan i den   grad koble zoneterapien og  Auriculoterapien / øreakupunkturen med min faglige viden som   sygeplejerske.


 Jeg har gennem årene haft meget at gøre med børn og unge.

 

 Jeg har flere kurser indenfor kost, og er undervist af Frede Damgård. Derudover ekstra   kurser indenfor zoneterapi af babyer, Auriuloterapi og medicine, øreakupunktur, cupping   samt laserbehandling.

 Jeg laver ikke to ens behandlinger, da vi alle er forskellige, og har forskelligt med i vores   bagage.


 Som Zoneterapeut har jeg tavshedspligt ligesom en sygeplejerske.

 

 Jeg er medlem af foreningen ZCT - Zoneconnections Terapeutforening.

 

 Som sygeplejerske er jeg også underlagt Autorisationsloven, som blandt andet betyder at   journaler opbevares i 10 år. www.autorisationsloven.dk

 

 Jeg er RAB godkendt( Registreret Alternativ Behandler )under foreningen ZCT. Den 1. Juni 2004 trådte lov om   brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver   alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen RAB.

 

 

 Lovens betydning for brugerne

 Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre   mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og   uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at   benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening,   som  den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet   minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt   for god klinisk praksis.

 Foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative   behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de   alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre   foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som foreningen stiller   til de registrerede medlemmer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en   alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder samt på   hvilken uddannelsesmæssig baggrund. 

 Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til foreningernes   klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over   manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis. 

 Titelbeskyttelse 

 Registrering medfører alene at alternative behandlere, som ønsker det, og som opfylder   kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret   alternativ behandler (RAB). www.stps.dk


RAB


Strandklinik · Solrød Center 70-80, 1. · 2680 Solrød Strand · Tel. 26 63 66 55 · pia@strandklinik.dk · CVR 40871896  

Medlem af foreningen ZCT ZoneConnection Terapeutforening  · Registreret alternativ behandler